Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli by Francesco Hayez, 1851

 
Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli by Francesco Hayez
 

High Resolution Prints related to "Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli"

 
 
The Kiss
Francesco Hayez
 
 
ll Bacio
Francesco Hayez
 
 
The Kiss 1859
Francesco Hayez
 
 
Portait of Luisa Negroni Prati Morosini as a Child
Francesco Hayez

Other paintings/pictures tagged "Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli"1476/101589011