Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli - detail by Francesco Hayez, 1851

 
Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli - detail by Francesco Hayez
 

High Resolution Prints related to "Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli - detail"

 
 
The Kiss
Francesco Hayez
 
 
ll Bacio
Francesco Hayez
 
 
The Kiss 1859
Francesco Hayez
 
 
Portait of Luisa Neg...
Francesco Hayez

Other paintings/pictures tagged "Portrait of Gian Giacomo Poldi Pezzoli"1633/101589012